Thời kỳ Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế

541 - 60210 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 541 tới năm 602 Hiển thị kết quả từ 1 đến 10

Lý Phật Tử gây hấn với Triệu Việt vương

từ năm 555 tới năm 571

Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình...

Triệu Quang Phục giành lại độc lập

năm 550

Triệu Quang Phục là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lý Bí và được Lý Bí rất tin cậy. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng...

Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão

ngày 20 tháng 3 năm 548

Lý Nam Đế là vị hoàng đế thời tiền Lý, người đã khai sinh ra nước Vạn Xuân. Sau thất bại ở trận thủy chiến với quân Lương tại Hồ Điển Triệt, vua Lý Nam Đế lui về Động...

Triệu Quang Phục đóng quân ở đầm Dạ Trạch

năm 547

Năm 546, vua Lý Nam Đế thua trận phải lui về động Khuất Lão, đã ủy thác cho Triệu Quang Phục giữ việc nước, điều quân đi đánh Trần Bá Tiên của nhà Lương. Năm 547, tháng giêng, Triệu Quang...

Lý Nam Đế giao binh quyền cho Triệu Quang Phục

năm 546

Thiên Đức năm thứ ba, tướng giặc Dương Phiêu đem đại quân vào được đất Giao Châu. Đầu năm này, hắn cho một cánh quân đánh cướp Cửu Chân, còn tự mình dẫn đại quân lên tiếp sức cho Trần...

Cuộc kháng chiến chống quân Lương của nước Vạn Xuân

từ năm 545 tới năm 603

Năm 550, nhân bên nhà Lương có biến loạn, quân Lương phải rút đại quân về nước, Triệu Việt Vương tổ chức phản công lớn, quét sạch quân giặc, giải phóng hoàn toàn đất nước. Nước Vạn Xuân giữ được...

Nhà Lương chiếm lại Giao Châu, Lý Nam Đế về giữ thành Gia Ninh

năm 545

Nhà Lương vẫn cố ý đánh chiếm cho bằng được Giao Châu, nên tháng 6 năm Ất Sửu (545) chúng lại sai Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu đem quân sang sâm lược. Trần Bá Tiên làm tướng tiên...

Nước Vạn Xuân thành lập

năm 544

Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi của Lý Bí năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế và lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời), đặt tên nước là Vạn Xuân (xã tắc truyền đến...

Khới nghĩa Lý Bí thắng lợi

năm 543

Đầu năm 543, nhà Lương lại sai các tướng Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng đem quân sang hòng đánh chiếm lại Giao Châu. Quân Lương mới đến Hợp Phố đã bị quân ta chặn đánh cho đại bại. Quân...

Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ

năm 542

Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu. Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư đã đặt ra hàng trăm thứ thuế làm cho nhân dân hết sức cơ cực, lầm than. Lý Bí nhân lòng oán giận...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...