Thời kỳ Nhà Lý

1009 - 1225
Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Cuối năm 1009 Lê Long Đĩnh qua đời. Tiều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đạo Cam Mộc, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.
11 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1009 tới năm 1225 Hiển thị kết quả từ 1 đến 10

Lý Cao Tông được nhà Tống phong "An Nam quốc vương"

năm 1186

Năm 1186, nhà Tống lần phong vua Lý Cao Tông là "An Nam quốc vương", đây là sự kiện đặc biệt trong quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt và nhà Tống. Trước đó, nhà Tống vẫn phong vương cho...

Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thắng lợi

năm 1077

Từ giữa thế kỉ thứ XI, nhà Tống gặp phải những khó khăn: tài chính nguy ngập, ngân khố cạn kiệt, nội bộ mâu thuẫn, nhân dân đói khổ, nhiều nơi nổi dậy đấu tranh. Vùng biên cương phía bắc...

Chiến thắng Như Nguyệt

từ năm 1077 tới năm 1077

Trận Như Nguyệt, trận đánh Lý Thường Kiệt phat Tống vang danh trong lịch sử Việt Nam. Như Nguyệt là tên của một bến đò và là tên chung của một đoạn sông Cầu. Nhắc đến sông Cầu hẳn...

Lập Quốc tử giám ở kinh đô Thăng Long

năm 1076

Quốc tử giám đầu tiên được lập vào năm 1076 tại kinh thành Thăng Long vào thời vua Lý Nhân Tông. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các hoàng tộc, quý tộc và quan lại....

Chiến tranh Tống - Việt

từ năm 1075 tới năm 1077

Chiến tranh Tống - Việt, 1075-1077 là tên gọi cuộc chiến tranh giữa nhà Lý nước Đại Việt và nhà Tống của Trung Quốc vào cuối thế kỷ 11. Giai đoạn đầu, tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt đã...

Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên, Lê Văn Thịnh đỗ đầu

năm 1075

Khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào tháng 2 năm 1075 thời vua Lý Nhân Tông. Lê Văn Thịnh đỗ đầu cùng hơn 10 người trúng tuyển. Ông trở thành thủ khoa đầu tiên trong lịch sử...

Nhà Lý lập Văn Miếu thờ Khổng Tử

năm 1070

Văn Miếu thờ Khổng Tử được xây dựng ở kinh đô Thăng Long vào năm Thần Vũ thứ 2 (1070) đời vua Lý Thánh Tông. Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa thu tháng 8, làm Văn Miếu, đắp...

Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt

năm 1054

Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước là Ðại Việt. Quốc hiệu Đại Việt tồn tại tổng cộng trong thời gian 723 năm, từ năm 1054 đến năm 1400, và từ năm 1428 đến năm 1804. Tên...

Lý Thái Tông mang quân đánh Chiêm Thành

năm 1044

Năm 1044, Lý Thái Tông mang quân chinh phạt Chiêm Thành. Quân nhà Lý đánh vào kinh đô Vijaya của Chiêm Thành (ngày nay là tỉnh Bình Định). Quân Chiêm Thành thất bại, nhà Lý thu được không ít chiến...

Nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư

năm 1042

Năm 1042, nhà Lý biên soạn và cho ban hành bộ luật Hình thư (hiện nay không còn nữa), đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. Bộ Hình thư ra đời thay thế cho các quy...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...