Thời kỳ Nhà Hậu Lê

1428 - 1527
Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi Hoàng Đế khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, tiến hành xây dựng bộ máy nhà nước mới. Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và đến đời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất. Đứng đầu triều là vua. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội.
4 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1428 tới năm 1527 Hiển thị kết quả từ 1 đến 4

Khởi Nghĩa Trần Cảo

năm 1516

Đây là phong trào nông dân khởi nghĩa đầu thế kỉ XVI chống lại triều đình nhà Lê, do Trần Cảo lãnh đạo. Tháng 4. 1516, Trần Cảo tập hợp lực lượng lập căn cứ ở chùa Quỳnh Lâm, Đông...

Khởi Nghĩa Trần Tuân

năm 1511

Thời nhà Lê Sơ (thế kỉ thứ XV) là thời kì thịnh trị của nhà nước phong kiến. Tuy nhiên đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài...

Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức

năm 1483

Dưới thời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, pháp luật đã được chú ý xây dựng. Năm 1483 vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật mới gọi là bộ Quốc triều...

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

từ năm 1471 tới năm 1751

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu là một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài lớn vào giữa thế kỷ 18. Cuộc khởi nghĩa xuất phát từ Đồ Sơn (Hải Phòng), di chuyển lên Kinh Bắc (Bắc Giang, Bắc...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...