Thời kỳ Nhà Đinh

968 - 980
Năm 944, Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước rơi vào tình trạng chia cắt, hỗn loạn mà sử sách gọi là "Loạn 12 sứ quân". Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh bại các sứ quân. Thống nhất đất nước.
1 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 968 tới năm 980 Hiển thị kết quả từ 1 đến 1

Nam Việt Vương Đinh Liễn giết Thái tử Hạng Lang

từ năm 979

Đầu năm 979, Đinh Liễn quá tức giận nên đã sai người ngầm giết chết Hạng Lang. Để nguôi lòng cha mẹ, Đinh Liễn đã dựng nhiều cột viết những bài tụng kinh Phật ở kinh đô Hoa Lư tỏ...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...