Thời kỳ Bắc Thuộc Lần 4

1407 - 1427
Sau thất bại của nhà Hồ, nhà Minh thiết lập chính quyền thống trị trên khắp nước ta. Chúng xoá bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ; sáp nhập nước ta vào Trung Quốc; thi hành chính sách đồng hoá và bóc lột nhân dân ta tàn bạo. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc bán làm nô tìm cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình, thiêu huỷ phần lớn sách quý của nước ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
6 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1407 tới năm 1427 Hiển thị kết quả từ 1 đến 6

Trận Tốt Động – Chúc Động

từ ngày 5 tháng 11 năm 1426 tới ngày 7 tháng 11 năm 1426

Trận Tốt Động – Chúc Động là trận đánh vào cuối năm năm1426, giữa nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi chỉ huy với quân nhà Minh đóng ở Đông Quan (tức là Thăng Long, Hà Nội). Đây là một...

Quân Lam Sơn giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra bắc

từ năm 1425 tới tháng 9 năm 1426

Sau khi giải phóng Nghệ An, tháng 8-1425, các tướng Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân… được lệnh chỉ huy một lực lượng mạnh từ Nghệ An tiến vào Tân Bình (Quảng Bình, Bắc Quảng Trị) và Thuận Hóa (Thừa Thiên...

Trận đánh Đa Căng

ngày 20 tháng 9 năm 1424

Trận Đa Căng là trận mở đầu của nghĩa quân Lam Sơn, đây là trận đánh nằm trong Chiến dịch giải phóng Nghệ An, một chiến dịch lớn của nghĩa quân Lam Sơn thực hiện trong các năm 1424-1425...

Quân Lam Sơn giải phóng Nghệ An

năm 1424

Năm 1416, Lê Lợi và các cộng sự mở Hội thề Lũng Nhai, bắt đầu khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược. Ban đầu nghĩa quân lập chiến khu ở vùng núi Lam Sơn (Thanh Hóa) nhưng lực lượng mỏng...

Khởi nghĩa Lam Sơn

từ năm 1418 tới năm 1427

Sau khi nhà Minh tiêu diệt nhà Hồ, nhân dân ta đã nổi dậy ở nhiều nơi như cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi, cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng. Tuy nhiên các cuộc khởi nghĩa này lần lượt...

Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

từ năm 1409 tới năm 1414

Sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại, tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi bị tan rã, hai tướng Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân bi Trần Ngỗi giết chết, con trai của Đặng Tất,...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...