Thời kỳ Bắc Thuộc Lần 3

602 - 9056 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 602 tới năm 905 Hiển thị kết quả từ 1 đến 6

Dương Thanh phát động cuộc khởi nghĩa

từ năm 819

Dương Thanh là một vị hào trưởng của đất Hoan Châu (đất này nay thuộc Nghệ An) và cũng là người được nhà Ðường cho làm Thứ Sử của châu này...

Khởi nghĩa Phùng Hưng

từ năm 776 tới năm 791

Dưới sự thống trị của nhà Đường, nhân dân ta phải chịu nhiều cực khổ, nhà Đường đặt ra nhiều loại thuế như thuế muối, thuế sắt, thuế đay, gai, tơ lụa...Hàng năm dân ta phải cống nạp những sản...

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

năm 713

Khoảng cuối những năm 10 của thế kỉ VIII, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu đã cùng ông phải đi gánh vải quả nộp cống cho chính quyền nhà Đường nổi dậy khởi nghĩa. Được nhân dân...

Đinh Kiến – Lý Tự Tiên lãnh đạo nhân dân chống nhà Đường đô hộ

năm 687

Theo quy định chung của nhà Đường, dân “Di Lão” chỉ phải nộp một nửa số tô thuế, nhưng viên đô hộ Lưu Diên Hựu đã bắt nhân dân An Nam nộp cả số tô thuế. Nhân lòng câm phẫn...

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ

năm 679

Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Nước ta lại chịu sự thống trị của nhà Đường. Năm 679 nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ (sử Trung Quốc bắt đầu gọi ta...

Nước ta rơi vào tay nhà Đường

từ năm 618 tới năm 905

Sau một thời gian cai trị ở Trung Quốc, đến năm 618 ở Trung Quốc diễn ra loạn lạc, nhà Tùy suy yếu và sụp đổ....Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...