Trận Hàm Tử

5/6/1285

Nội dung chi tiết

Trận Hàm Tử là trận quyết chiến giữa quân nhà Trần do Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải chỉ huy và quân Nguyên do Toa Đô chỉ huy trong cuộc Kháng chiến chống Nguyên năm1285. Trận Hàm Tử diễn ra trên đoạn Sông Hồng từ ngã ba Sông Luộc đến Thăng Long mà điểm quyết chiến là khu vực từ Tây Kết đến Hàm Tử, Chương Dương. Trận Hàm Tử diễn ra nhằm phá tan tuyến phòng thủ của quân Nguyên trên Sông Hồng, cắt đứt đường hội quân của Thoát Hoan (đóng ở Thăng Long - trên bờ bắc Sông Hồng) và quân Toa Đô từ Nghệ An về Thăng Long theo đường thuỷ dọc Sông Hồng.

Từ cuối tháng 5 đến 9.6.1285. quân Trần dùng tiệp binh lần lượt đánh chiếm A Lỗ do Trần Quốc Tuấn chỉ huy, Tây Kết do Trần Quốc Toản và Nguyễn Khoái chỉ huy, Hàm Tử do Trần Nhật Duật chỉ huy, Chương Dương do Trần Quang Khải chỉ huy, từ đó tiến quân giải phóng Thăng Long, đánh đuổi quân Thoát Hoan rút chạy về nước vào ngày 10.6.1285.

Ngày 21.6.1285, quân Toa Đô tiến đánh vào sông Thiên Mạc, khúc Sông Hồng này đã bị quân Trần hoàn toàn làm chủ. Từ 21 - 24.6.1285, quân Toa Đô không thể vượt qua được cửa quan Hàm Tử trong hoàn cảnh bị chặn đánh phía trước và bị quân của vua Trần thúc đánh từ phía sau, Trương Hiền (một tướng của Toa Đô) đầu hàng,Toa Đô chết, còn Ô Mã Nhi và Lưu Khuê (Liu Gui) thoát khỏi vòng vây trong một chiến thuyền nhẹ, chạy ra biển.

Nhân vật liên quan

Trần Quốc Toản Trần Nhật Duật Trần Quang Khải Trần Hưng Đạo

Địa điểm liên quan

Thăng Long Cửa Hàm Tử

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh