Trận đánh Đa Căng

20/9/1424

Nội dung chi tiết

Trận Đa Căng là trận mở đầu của nghĩa quân Lam Sơn, đây là trận đánh nằm trong Chiến dịch giải phóng Nghệ An, một chiến dịch lớn của nghĩa quân Lam Sơn thực hiện trong các năm 1424-1425 nhằm giải phóng lãnh thổ, thành lập chiến khu vững mạnh mới thay cho vùng núi Thanh Hóa. Trận Đa Căng diễn ra tại làng Bất Căng, xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

20.9.1424, nghĩa quân Lam Sơn đánh úp vào đồn Đa Căng. Thành Đa Căng do một viên tướng người Việt theo nhà Minh làm tham chính, làm chỉ huy.
Trận đánh Đa Căng thắng lợi, nghĩa quân Lam Sơn diệt hơn 1 ngàn quân địch, thu hết quân giới, đốt sạch trại thành của địch. Lương Nhữ Hốt bỏ chạy về thành Tây Đô.
Đô chỉ huy sứ nhà Minh là Nguyễn Suất Anh đem quân đến viện, nhưng đồn Đa Căng đã bị đánh hạ, quân lính bị nghĩa quân Lam Sơn vây đánh. Nguyễn Suất Anh thua, bỏ chạy vào thành Tây Đô (nay còn gọi là thành Nhà Hồ, thuộc tỉnh Thanh Hóa), vợ con bị bắt được nhưng được nghĩa quân Lam Sơn thả cho về.

Nhân vật liên quan

Lê Thái Tổ

Địa điểm liên quan

Thọ Nguyên

Tài liệu tham khảo

Đại Việt Sử ký toàn thư, 2013, tr 485 -486
www.vnmilitaryhistory.net

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh