Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

1786

Nội dung chi tiết

Sau khi đánh tan 5 vạn quân xâm lược Xiêm và đuổi Nguyễn Ánh khỏi đất Gia Định, Nguyễn Huệ được Nguyễn Nhạc giao nhiệm vụ chỉ huy quân Tây Sơn tiến đánh quân Trịnh ở Phú Xuân.

Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, tiến quân vượt qua đéo Hải Vân đánh thành Phú Xuân. Quân Trịnh bạc nhược bị tiêu diệt nhanh chóng. Thừa thắng, Nguyễn Huệ đưa quân ra Nam sông Gianh giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.

Sau khi thắng lợi ở Phú Xuân, Nguyễn Huệ quyết định tiến thẳng ra Đàng Ngoài. Ông nêu danh nghĩa "phù Lê diệt Trịnh" và kêu gọi nhân dân hưởng ứng.

Ngày 21-7-1786, Nguyễn Huệ kéo quân vào Thăng Long, Chúa Trịnh bị dân bắt và nộp cho quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh tồn tại 200 năm đến đây sụp đổ. Nguyễn Huệ vào Thăng Long, giao chính quyền Đằng Ngoài cho vua Lê.

Nhân vật liên quan

Gia Long Nguyễn Huệ Nguyễn Hữu Chỉnh Nguyễn Nhạc

Địa điểm liên quan

Gia Định Thăng Long Đàng Trong Đàng Ngoài Phú Xuân

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7 NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
Phim Tây Sơn hào kiệt, hãng phim Lý Huỳnh sản xuất.
vi.wikipedia.org
www.youtube.com
www.youtube.com
Video clip được thực hiện bởi 6 học sinh lớp 10 Toán trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP.HCM gồm: Dương Uyên Thảo, Huỳnh Bá Thảo My, Đỗ Thảo Như, Trần Mai Hạnh Tiên, Trần Ngọc Yến Nhi, Phan Anh Vũ

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh