Lý Thái Tông mang quân đánh Chiêm Thành

1044

Nội dung chi tiết

Năm 1044, Lý Thái Tông mang quân chinh phạt Chiêm Thành. Quân nhà Lý đánh vào kinh đô Vijaya của Chiêm Thành (ngày nay là tỉnh Bình Định). Quân Chiêm Thành thất bại, nhà Lý thu được không ít chiến lợi phẩm

Triều Lý ra đời vào 1009, đến năm 1010 vua Chiêm Thành sai sứ sang tiến cống. Tuy nhiên, năm 1020, vua Lý Thái Tổ sai quân khởi binh đánh vào Bố Chánh (nay thuộc các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), chém được tướng của Chiêm Thành là Bố Linh tại trận, quân Chiêm chết đến quá nửa.

Năm 1039, con vua Chiêm Thành là Địa Bà Lạt và Lạc Thuẫn, Sạ Đâu, La Kế, A Thát Lạt 5 người sang quy phục Đại Cồ Việt. Năm 1040, quan giữ trại Bố Chính của nước Chiêm Thành là Bố Linh, Bố Kha, Lan Đà Tinh đem bộ thuộc hơn trăm người sang quy phục Đại Cồ Việt. Đến năm 1043, quân Chiêm Thành nổi dậy cướp bóc dân ven biển. Vua Lý Thái Tông sai Đào Xử Trung đi đánh, dẹp yên quân nổi dậy.

Năm 1044, vua Lý Thái Tông thân chính đánh chiếm Chiêm Thành. Lý do khởi binh là Chiêm Thành nhiều năm liền không tiến cống. Vua Lý Thải Tổ cầm quân, tỏ uy nghi với quân Chiêm Thành, chém đầu Xạ Đẩu (vua Chiêm Thành), thu được chiến lợi phẩm hơn 30 voi thuần, 5.000 người. Bị thất bại nặng nề, Chiêm Thành bề ngoài phải thần phục, cống nạp cho nhà Lý, nhưng bên trong càng muốn đánh nhà Lý để báo thù. Vì vậy, vào những năm 50 vua Chiêm Thành là Rudravarman III, thường khiêu khích và ra sức chuẩn bị về quân sự chờ thời cơ tiến đánh. Từ năm 1065 trở đi, Chiêm Thành chấm dứt quan hệ bang giao với triều Lý.

Nhân vật liên quan

Lý Thái Tông

Địa điểm liên quan

Bình Định

Tài liệu tham khảo

maxreading.com
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh