Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão

20/3/548

Nội dung chi tiết

Lý Nam Đế là vị hoàng đế thời tiền Lý, người đã khai sinh ra nước Vạn Xuân. Sau thất bại ở trận thủy chiến với quân Lương tại Hồ Điển Triệt, vua Lý Nam Đế lui về Động Khuất Lão và giao cho Tả tướng quân Triệu Quang Phục cầm quân chống giặc. Do ảnh hưởng của nham khí, nhà vua bị mù và ốm mất tại Động Khuất Lão ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn – 548. Sau khi Vua băng hà, quân sỹ và nhân dân trong vùng đã mai táng và lập đền Thờ vua tại gò Cổ Bồng.

Nhân vật liên quan

Lý Nam Đế Triệu Việt Vương

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
baophutho.vn
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh