Lý Nam Đế giao binh quyền cho Triệu Quang Phục

546

Nội dung chi tiết

Thiên Đức năm thứ ba, tướng giặc Dương Phiêu đem đại quân vào được đất Giao Châu. Đầu năm này, hắn cho một cánh quân đánh cướp Cửu Chân, còn tự mình dẫn đại quân lên tiếp sức cho Trần Bá Tiên vây đánh thành Gia Ninh. Ngày 25/2/546, quân vũ dũng của Trần Bá Tiên, có hậu quân Dương Phiêu tới phối hợp, bao vây công phá, cuối cùng đã hạ được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế cùng các tướng lĩnh đem toàn quân rút khỏi thành Gia Ninh tiến vào miền đông Man Lão ở Tân Xương (miền đồi núi trên lưu vực sông Lô thuộc Phú Thọ ngày nay). Dựa vào núi rừng Việt Bắc, ngoài số binh lính còn lại sau trận thất thủ ở Gia Ninh, Lý Nam Đế tuyển mộ thêm được nhiều nghĩa quân, hạ nhiều cây rừng, xẻ ván đóng thuyền. Quân giặc Lương không giám đuổi theo, chỉ đóng ở vùng cửa sông Bạch Hạc.

Tháng 8, Lý Nam Đế và các tướng kéo đại quân từ Động Lão ra hạ thủy trại ở hồ Điển Triệt (Đầm Miêng, thuộc xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), đóng nhiều thuyền bè, định mở nhiều trận đánh lớn với giặc. Nhưng không may, một đêm nước lũ tràn về, nước sông dâng lên cao, chảy xiết vào hồ Điển Triệt như thác đổ. Nắm lấy cơ hội ấy, Bá Tiên dốc hết quân theo dòng thác ào ạc tiến quân vào. Quân Lý Nam Đế không đối phó kịp, tan vỡ. Lý Nam Đế vược qua hữu ngạn sông Lô và vượt sông Thao rút vào vùng động Khuất Lão (Tam nông, Phú Thọ). Tại đây, vì bị đau yếu luôn, ông giao binh quyền cho Triệu Quan Phục tiếp tục cầm quân đánh giặc.

Nhân vật liên quan

Lý Nam Đế Triệu Việt Vương

Địa điểm liên quan

Cửu Chân

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
vietsciences.free.fr

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh