Loạn 12 sứ quân

965 - 967

Nội dung chi tiết

Loạn 12 hình thành và phát triển mạnh từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm (944-968) và kết thúc khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử.

Năm 944 Ngô Quyền mất, con là Ngô Xương Ngập nối ngôi. Vì hai con Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vũng chính quyền trung ương. Năm 945 (Ất tỵ) Dương Tam Kha cướp ngôi, tự xưng là Bình vương, Ngô Xương Ngập bỏ trốn. Năm 950 Ngô Xương Văn được sự ủng hộ của các tướng lĩnh đã lật đổ Dương tam Kha giành lại ngôi vua. năm 965, Ngô Xương Văn chết, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nhà Ngô bị suy yếu và sụp đổ.

Lợi dụng tình hình lục đục trong dòng họ Ngô và chính quyền trung ương, các thổ hào nhiều nơi nổi dậy, mỗi người hùng cứ một vùng, đem quân đánh lẫn nhau, sử chép là “Loạn 12 sứ quân”.

12 sứ quân giồm có:

- Kiều Công Hãn chiếm giữ Phong Châu (Bạch Hạc, Phú Thọ).

- Kiều Thuận chiếm giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê, Phú Thọ).

- Nguyễn Khoan chiếm giữ vùng Tam Đái (Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

- Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây).

- Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ Đỗ Động Giang (Thanh Oai, Hà Tây).

- Lý Khuê chiếm giữ Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh).

- Lã Đường chiếm giữ Tế Giang (Văn Lâm, Hưng Yên).

- Nguyễn Thủ Tiệp chiếm giữ Tiên Du (Tiên Du, Bắc Ninh).

- Nguyễn Siêu chiếm giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội).

- Phạm Bạch Hổ chiếm giữ Đằng Châu (Kim Động, Hưng Yên).

- Trần Lãm chiếm giữ Bố Hải khẩu (Vũ Thư, Thái Bình).

- Ngô Xương Xí chiếm giữ Bình Kiều (Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Nhân vật liên quan

Ngô Quyền Dương Tam Kha Ngô Xương Văn Ngô Xương Ngập Ngô Xương Xí

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh