Chi tiết Lê Hoàn đánh bại quân Tống .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lê Hoàn đánh bại quân Tống (981 )

Bản đồ chiến thắng Chi Lăng - Bạch Đằng 981

Diễn biễn lịch sử

Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và thế tử Đinh Liễn bị ám sát. Vua mới còn nhỏ, Lê Hoàn được cử làm phụ chính. Một số tướng dấy binh chống lại bị Lê Hoàn đánh bại. Nhân cơ hội đó, nhà Tống lăm le bờ cõi Đại Cồ Việt. Trước tình thế hiểm nghèo, các tướng lĩnh và quân đội suy tôn Lê Hoàn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Viết Nam.
vi.wikipedia.org
vietnamdefence.com
quocphong.tuvantuyensinh.vn

Nhân vật liên quan

Lê Đại Hành (941 - 1005)

Lê Đại Hành tên húy là Lê Hoàn, là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, trị vì từ 980 đến 1005. Ông là vị hoàng đế nằm trong danh sách 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất ở Việt Nam. Ông không chỉ là một...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết