Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trờ về nước, đặt căn cứ tại Pác Bó

28/1/1941

Nội dung chi tiết

Cuối năm 1938, từ Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc qua Trung Quốc và dừng lại hoạt động một thời gian ở Tây An và Diên An. Sau đó, theo một đơn vị Bát lộ quân, Nguyễn Ái Quốc đến Quế Lâm và tìm cách bắt liên lạc với các đồng chí trong nước. Trong Năm 1939, qua đường dây liên lạc, Nguyễn Ái Quốc viết một số bài báo gởi về nước đăng trên tờ báo công khai của Đảng (Notre Voix – Tiếng nói chúng ta) và theo dõi tình hình cách mạng Việt Nam. Khoaûng đầu năm 1940, với các bí danh Hồ Quang, Trần, Vương. Nguyễn Ái Quốc tới Côn Minh, bắt liên lạc với tổ chức Đảng trong nước và tại đây đã gặp Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp từ Việt Nam sang

Tại Quế Lâm (6-1940), Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị kế hoạch thành lập khu căn cứ cách mạng ở Cao Bằng, sau đó tới Trùng Khách làm việc với Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để phối hợp cách mạng giữa hai nước.Tháng 12-1940, Nguyễn Ái Quốc tổ chức các lớp huấn luyện cho các cán bộ từ trong nước tới và tiếp xúc với Hoàng Văn Thụ, đại diện của Trung ương Đảng từ Việt Nam sang ở tại Tĩnh Tây. Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc số 108 biên giới Việt - Trung trở về Tổ quốc sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Ngày 8-2-1941, Người về ở tại Pác Bó (Cao Bằng) và bắt tay vào việc chuẩn bị triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII.

Nhân vật liên quan

Võ Nguyên Giáp Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa điểm liên quan

Pác Bó Cao Bằng

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
baocaobang.vn

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh