Chi tiết Khởi nghĩa Mai Thúc Loan .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 )

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Diễn biễn lịch sử

Khoảng cuối những năm 10 của thế kỉ VIII, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu đã cùng ông phải đi gánh vải quả nộp cống cho chính quyền nhà Đường nổi dậy khởi nghĩa. Được nhân dân khắp vùng Thanh, Nghệ Tĩnh hưởng ứng, nghĩa quân trở nên đông đảo, mạnh mẽ.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Mai Hắc Đế (? - 722)

Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, ông là một anh hùng dân tộc, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại quân nhà Đường, sau khi lên ngôi vua ông lấy hiệu là Hắc Đế....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết