Chi tiết Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ (40 )

Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Diễn biễn lịch sử

Dưới ách đô hộ của nhà Đông Hán, nhân dân Âu Lạc càng bị áp bức bóc lột nặng nề hơn. Năm 34, Tô Định thay Tích Quang làm Thái thú Giao Chỉ. Tên này ra sức đốc thúc nhân dân nộp, cống, thuế. Chúng thẳng tay trừng trị những người có tư tưởng và hành vi chống lại chính quyền. Mâu thuẫn giữa tầng lớp nhân dân Giao Chỉ với chính quyền đô hộ nói chung và cá nhân Thái thú Tô Định nói riêng ngày càng sâu sắc. Đầu năm 40, cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo đã bùng nổ ở Hát Môn (cửa sông Hát, huyện Phúc Thọ, Hà Tây). Dưới ngọn cờ của hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị, nhân dân cả nước đã nổi dậy hưởng ứng.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.namdinh.gov.vn
www.lichsuvietnam.vn
minhquan-lichsu.blogspot.com

Nhân vật liên quan

Hai Bà Trưng (? - 43)

Hai Bà Trưng là Trưng Trắc và Trưng Nhị ở huyện Mê Linh (vùng đất từ ba Vì đến Tam Đảo, nay thuộc Hà Nội, Vĩnh Phúc) là con gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Chu...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết