Khởi nghĩa Bà Triệu

248

Nội dung chi tiết

Khi nhà Ngô xâm lược đất nước, chế độ áp bức và bóc lột của nhà Ngô trên nước ta vô cùng tàn bạo. Khi được vua Ngô cử sang làm thứ sử nước ta, Chu Phù và bọn tay chân của hắn ngang ngược hoành hành, thẳng tay cướp bóc tài sản của nhân dân Việt Nam. Nhân dân ta bị cưỡng bức phải đi kiếm các thứ như hương thơm, hạt trai, ngọc lưu ly, đồi mồi, ngà voi nộp cho vua Ngô. Mùa nào thức ấy, nhân dân ta còn phải nộp các thứ quả lạ như chuối tiêu, dứa, nhãn… để cung đốn cho bọn quan lại nhà Ngô. Không cam chịu áp bức bóc lột, dân ta đã nổi lên ở nhiều nơi. Giữa thế kỉ III, ở quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa của bà Triệu. Năm 19 tuồi bà đã cùng anh trai Triệu Quốc Đạt một hào trưởng lớn ở miền núi Quan yên, thuộc quận Cửu Chân (Yên Định, Thanh Hóa) tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa, mài gươm luyện võ, chuẩn bị khởi nghĩa.

Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Từ căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc-Thanh Hóa), Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của bọn quan lại nhà Ngô ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu. Nhà Ngô lo sợ phải đưa thêm 6.000 quân sang nước ta đàn áp phong trào khởi nghĩa. Bà Triệu Thị Trinh đã hy sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

Nhân vật liên quan

Bà Triệu

Địa điểm liên quan

Thanh Hóa

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
lichsuvietnam.vn
www.lichsuvietnam.vn
www.baotanglichsu.vn
www.baobinhdinh.com.vn
vnthoisu.bplaced.net
vinhanonline.com

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh