Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu

1401

Nội dung chi tiết

Năm 1401, Hồ Hán Thương "định quan chế về hình luật nước Đại Ngu". Nếu như pháp luật hình sự thời kỳ nhà Lý còn mang nhiều tính khoan dung, đến pháp luật hình sự thời kỳ nhà Trần đã mang tính nghiêm khắc hơn, thì đến thời kỳ nhà Hồ, để khôi phục kỷ cương và củng cố uy quyền của nhà nước phong kiến, chế tài hình sự được áp dụng đã mang tính chất hà khắc, nặng nề hơn các triều đại trước rất nhiều.

Nhà Hồ đã quy định: "Kẻ làm tiền giả bị tội chết, ruộng đất, tài sản tịch thu. Cấm tuyệt tiền đồng, không được chứa lén, tiêu vụng, tất cả thu hết về kho Ngao Trì ở kinh thành và trị sở các xứ. Kẻ nào vi phạm cũng bị trị tội như làm tiền giả". Năm 1399, Hồ Quý Ly sai "Trần Ninh đốc xuất người phủ Thanh Hóa trồng tre gai ở phía Tây thành, phía Nam từ Đốn Sơn, phía Bắc từ An Tôn đến tận cửa Bào Đàm, phía Tây từ chợ Khả Lăng ở Vực Sơn đến sông Lỗi Giang, vây quanh làm tòa thành lớn bọc phía ngoài. Dân chúng ai lấy trộm măng bị xử tử".

Việc thi hành hình phạt tử hình cũng được thi hành bằng nhiều hình thức khác nhau như: chém đầu, chôn sống, dìm xuống nước, lăng trì...

Nhân vật liên quan

Hồ Nguyên Trừng Hồ Quý Ly Hồ Hán Thương

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
luatvadoanhnhan.com
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh