Chi tiết Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh vào miền Nam .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh vào miền Nam (1698 )

Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh vào miền Nam

Diễn biễn lịch sử

Trên cơ sở những lưu dân Việt đã tự phát tới khu vực này trước đó, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định và hai huyện Phước Long, Tân Bình. Vùng Nam Bộ được sát nhập vào cương vực Việt Nam

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Gia Định (1698 - ?)

Gia Định là một địa danh cũ ở miền Nam Việt Nam. Trải bao biến cố, ngày nay, địa danh ấy chỉ còn dùng để chỉ khu vực trung tâm quận Bình Thạnh của Thành phố Hồ Chí Minh....

Nhân vật liên quan

Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700)

Nguyễn Hữu Cảnh 1650-1700 tên thật là Nguyễn Hữu Thành, húy Kính, tộc danh là Lễ, là một danh tướng thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông được xem là người xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Sài Gòn-Gia Định vào năm 1698....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết