Chiến thắng quân Nguyên lần hai

1285

Nội dung chi tiết

27 năm sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất, Hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt ra lệnh chinh phạt Đại Việt với sự chuẩn bị chiến tranh tốt hơn, huy động lực lượng lớn hơn. Cuối tháng 1-1285, khoảng 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt.

Quân Thoát Hoan tập trung một lực lượng lớn tấn công vào Vạn Kiếp và mau chóng giành thắng lợi. Quân Đại Việt liên tục bị đánh bại phải lui về Thăng Long sau đó rút về Thiên Trường (Nam Định). Nhân dân Thăng Long thực hiện lệnh "vường không nhà trống" của triều định.

Quân Thoát Hoan kéo vào chiếm Thăng Long trống vắng, gặp khó khăn về lương thực và phải dựng doanh trại ở sông Nhị. Toa Đô được lệnh từ Champa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa. Cùng lúc đó Thoát Hoan tự mình chỉ huy lực lượng mạnh, mở cuộc tấn công đánh xuống phía Nam tạo thế "gọng kìm". Cuộc kháng chiến gặp nhiều khó khăn.Trần Quốc Tuấn phải ra lệnh rúi lui để củng cố lực lượng chuẩn bị kháng chiến.

Trong khi đó, quân Đại Việt đã nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ và chờ đợi đối phương mệt mỏi, suy giảm nhuệ khí rồi tổ chức phản công. Dọc theo sông Hồng, quân Đại Việt lần lượt giành thắng lợi tại cửa Hàm Tử (nay ở Khoái Châu, Hưng Yên), bến Chương Dương (nay ở Thượng Phúc, thuộc Thường Tín, Hà Nội), giải phóng Thăng Long.

Quân giặc hốt hoảng tháo chạy, bị quân Trần phục kích chặn đánh, nhiều tên bị giết. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi, đất nước sạch bóng quân Nguyên.

Nhân vật liên quan

Trần Quốc Toản Trần Quốc Tảng Trần Hưng Đạo Trương Hán Siêu

Địa điểm liên quan

Cửa Hàm Tử Bến Chương Dương

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh