Chiến thắng quân Nguyên lần ba

1288

Nội dung chi tiết

Sau thất bại của hai cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, vua Hốt Tất Liệt của triều đình nhà Nguyên hết sức căm giận, muốn tổ chức ngay cuộc chiến tranh lần thứ ba để trả thù, đồng thời cũng để đánh thông con đường bành trướng xuống Đông Nam Á. Hốt Tất Liệt đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản, tập trung lực lượng tiến công Đại Việt. Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, vua Trần khẩn trương chuẩn bị đánh giặc.

Cuối tháng 12 năm 1287, khoảng 50 vạn quân Nguyên chia làm ba đạo từ ba hướng ổ ạt tiến vào nước ta. Đạo quân Thoát Hoan từ Quảng Tây tiến theo đường Lạng Sơn- Vạn Kiếp- Thăng Long. Đạo do A Lỗ chỉ huy từ Vân Nam tiến dọc theo sông Hồng. Đạo thủy quân do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy, cùng đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ từ Khâm Châu tiến vào vùng biển Đông Bắc, ngược sông Bạch Đằng.

Đối với đoàn thuyền Lương của Trương Văn Hổ, Trần Khánh Dư bố trí trận phục kích từ nhiều phía đổ ra đánh giữ dội tại Vân Đồn, nhiều thuyền bị đắm, số còn lại bị quân ta chiếm.

Chờ lâu không thấy đoàn thuyền lương đến, Thoát Hoan cho quân tiến vào Thăng Long vào cuối tháng 1-1288. Quân giặc đối diện với Thăng Long hoang vắng vì nhân dân kinh thành đã thực hiện kế "vườn không nhà trống" của triều đình, chúng điên cuồn cướp phá, nhưng đi đến đâu cũng bị nhân dân chống trả quyết liệt. Quân xâm lược Nguyên lại rơi vào tình trạng đói khác kéo dài.

Được tin chiến thắng ở Vân Đồn, tiêu diệt đoàn quân lương thực của Trương Văn Hổ và những khó khăn của giặc sau đó là thời cơ để quân Trần tổ chức phản công tiêu diệt quân xâm lược trên phòng tuyến sông Bạch Đằng. Đội quân của Ô Mã Nhi chỉ huy rút theo sông Bạch Đằng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ô Mã Nhi bị quân ta bắt sống.

Cùng thời gian đó, đội quân do Thoát Hoan chỉ huy rút chạy theo hướng Lạng Sơn, bị quân ta phục kích đánh tan. Thoát Hoan may mắn chạy thoát được về nước. Quân dân nhà Trần đã đánh bại hoàn toàn đội quân xâm lược hùng hậu của nhà Nguyên lần 3.

Nhân vật liên quan

Trần Hưng Đạo Trần Khánh Dư Trương Hán Siêu

Địa điểm liên quan

Thăng Long Vân Đồn Sông Bạch Đằng

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
baotanglichsu.vn
www.lichsuvietnam.vn
vietnamdefence.com
maxreading.com

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh