Chiến dịch Trị - Thiên

30/3/1972 - 27/6/1972

Nội dung chi tiết

Chiến dịch Trị - Thiên diễn ra từ ngày 30.3 đến 27.6.1972, là chiến dịch tiến công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) vào tuyến phòng thủ kiên cố của quân Việt Nam cộng hòa (VNCH)tại 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên nhằm tiêu diệt bộ phận lớn quân VNCH ở hướng chủ yếu của cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Chiến dịch Trị - Thiên chia lầm 3 đợt tiến công.

Từ ngày 30-3 đến ngày 5-4, QGPMNVN phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài, giải phóng hai huyện Gio Linh, Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), buộc quân VNCH phải rút khỏi tuyến phòng thủ đường số 9.

Từ ngày 10.4 đến ngày 2.5, QGPMNVN tiếp tục thọc sâu, chia cắt, diệt từng tập đoàn quân địch phòng ngự ở Đông Hà, Ái Tử, La Vang, giải phóng toàn tỉnh Quảng Trị. Từ ngày 3.5 đến ngày 27.6, các đơn vị củng cố vùng mới giải phóng.

Sau gần ba tháng chiến đấu liên tục, QGPMNVN loại khỏi vòng chiến đấu hơn 27.000 quân VNCH, phá hủy 636 xe tăng, xe thiết giáp, 1.870 xe quân sự. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ta tiến hành thắng lợi một chiến dịch tiến công binh chủng hợp thành quy mô lớn, tiêu diệt nhiều trung đoàn, đánh bại 1 sư đoàn (Sư đoàn 3), đập tan cả một tuyến phòng thủ kiên cố vành ngoài của địch, làm thay đổi cục diện chiến trường Trị - Thiên.

Địa điểm liên quan

Quảng Trị

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
hosotulieu.wordpress.com

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh