Chi tiết Chiến dịch Đường 14-Phước Long .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Chiến dịch Đường 14-Phước Long (1974 - 1975)

Sơ đồ chiến dịch Phước Long

Diễn biễn lịch sử

Chiến dịch đường 14-Phước Long là trận đụng độ quân sự lớn giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân lực Việt Nam Cộng hòa diễn ra trên địa bàn tỉnh Phước Long trong chiến tranh Việt Nam, kết quả là QĐNDVN chiến thắng và chiếm được Phước Long. Trận Phước Long (từ đêm 13.12.1974 đến ngày 6. 1.1975) có ý nghĩa như một trận đánh trinh sát chiến lược, thử sức đối với hai bên cũng như thăm dò phản ứng của quốc tế, nhất là của Hoa Kỳ để mở đầu cho những diễn biến tiếp theo của Chiến dịch Mùa Xuân 1975 đưa đến sự sụp đổ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Phuớc Long

Phước Long là một thị xã thuộc tỉnh Bình Phước. Nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Thị xã Phước Long được thành lập theo Nghị quyết số 35 /NQ-CP ngày 11.8.2009 của Chính phủ. Theo Nghị quyết trên thị xã Phước Long được thành lập trên cơ sở...

Phước Long

Phước Long là một tỉnh cũ ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam. Phước Long được thành lập theo Sắc lệnh số 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ký, chia Nam phần thành 22 tỉnh. Phước Long và Bình Long là 2...

Nhân vật liên quan

Hoàng Cầm (1920 - 2013)

Hoàng Cầm là một tướng lĩnh quân sự cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia các cuộc Chiến tranh Đông Dương (1945-1954), Chiến tranh Việt Nam (1954-1975) và Chiến tranh biên giới Tây Nam. Ông được phong hàm thượng tướng năm 1987, được thưởng nhiều...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết