Ban hành Quốc triều hình luật

1230

Nội dung chi tiết

Năm 1230, Trần Thái Tông ban hành bộ Quốc triều thông chế gồm 20 quyển, quy định về tổ chức chính quyền. Sau đó qua vài lần sửa chữa bổ sung lại ban hành bộ Quốc triều hình luật. Bộ luật này là do Nguyễn Trung Ngạn và Trương Hán Siêu biên soạn. Nhà Trần đặt cơ quan thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo. Vua Trần để chuông lớn ở thềm điện Long Trì cho dân đền kêu oan khi cần. Sự tách biệt giữa vua, quan và dân chúng chưa thực sự sâu sắc.

Nhân vật liên quan

Nguyễn Trung Ngạn Trần Thái Tông Trương Hán Siêu

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
www.quan8.hochiminhcity.gov.vn

Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh