Phủ nhận chung


Tuy đã làm hết khả năng để đưa đến cho người dùng lượng thông tin chính xác nhất có thể, chúng tôi sẽ không thể tránh khỏi những xai sót vô tình trong lúc xây dựng thông tin cho website.


Bản quyền nội dung

Với mục đích chỉ là tổng hợp, thể hiện, thống kê nội dung của lịch sử Việt Nam, hầu hết những nội dung được xây dựng trên website ThuVienLichSu.com đều được lấy nguồn nội dung của một nơi khác trên internet hoặc trong sách giáo khoa. Trong trường hợp tác giả của nguồn nội dung không đồng ý. Giáo Dục Sáng Tạo sẽ gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan.


Không đảm bảo giá trị pháp lý

Giáo Dục Sáng Tạo (GDST)và những sản phẩm của Giáo Dục Sáng Tạo được xây dựng nhờ sự hợp tác giữa rất nhiều người, có nghĩa là một tập thể tình nguyện bao gồm các cá nhân và nhóm người cùng xây dựng một kho kiến thức chun. Cấu trúc của dự án cho phép bất cứ ai tình nguyện và đăng ký với GDST là đã có thể sửa đổi được nội dung.

Vì thế, xin hiểu rằng những gì tìm được ở đây không nhất thiết là đã được những nhà chuyên môn thẩm định nhằm cung cấp cho bạn những thông tin hoàn hảo, chính xác và đáng tin cậy. Nói như vậy không có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy những thông tin giá trị và chính xác từ GDST; phần lớn thông tin sẽ là chính xác. Dù vậy, GDST không đảm bảo giá trị pháp lý của thông tin được tìm thấy ở đây. Nội dung của bất kỳ bài viết nào đều có thể bị sửa đổi, phá hoại hoặc thay thế bởi những người không thuộc về chuyên môn.


Không có sự thẩm định chính thức

Chúng tôi luôn cố gắng chọn lọc và nêu bật những phiên bản đáng tin cậy hơn của nội dung. Cộng đồng thành viên năng động của chúng tôi sử dụng những công cụ để theo dõi những nội dung mới hoặc vừa thay đổi. Tuy vậy, GDST không được thẩm định chéo một cách nhất quán; tuy độc giả có thể báo cáo lỗi, họ không hề bị ràng buộc trách nhiệm pháp lý nào khi làm như vậy và do đó tất cả các thông tin đọc được ở đây đều không được đảm bảo sẽ phù hợp cho bất kỳ mục đích nào hoặc hình thức sử dụng như thế nào. Không ai trong số những người viết bài, nhà hảo tâm, quản trị viên, hay những ai có liên hệ với GDST dưới bất kỳ hình thức nào, phải chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện bất kỳ thông tin không chính xác hay mang tính bôi nhọ, hoặc phải chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng các thông tin trong hoặc được liên kết đến từ các trang web này.


Không có hợp đồng; giấy phép có hạn chế

Xin hãy chắc chắn là bạn hiểu rằng những thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp một cách tự do, và rằng không có bất cứ một thoả ước hay hợp đồng gì được tạo ra giữa bạn và người sở hữu cũng như người sử dụng web site, người sở hữu các máy chủ chứa nó, từng cá nhân cộng tác viên của Wikipedia, các quản trị viên, bảo quản viên dự án hoặc bất cứ ai có bất kì một liên hệ gì đến dự này này hoặc các dự án anh em, để bạn có thể trực tiếp kiện họ. Thương hiệu Bất cứ các thương hiệu, dấu hiệu dịch vụ, dấu hiệu tập thể, quyền thiết kế hoặc các quyền tương tự được đề cập, sử dụng hoặc trích dẫn trong các bài viết của GDST, đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng chúng ở đây không có nghĩa là bạn có thể dùng chúng cho bất cứ mục đích nào khác cách dùng để chuyển tải thông tin y hệt. Nếu không đề cập khác đi thì các trang GDST không được bảo trợ hoặc có liên kết với chủ nhân của các bản quyền trên và cũng do đó GDST không thể cho phép bất cứ quyền sử dụng các tài liệu đã được bảo hộ. Bạn phải chấp nhận mạo hiểm khi sử dụng các tài sản vô hình như vậy hoặc tương tự như vậy.


Không đưa ra lời khuyên chuyên môn

Nếu bạn cần lời khuyên cụ thể (ví dụ như về vật lý, hóa học, lịch sử,…) xin hãy tìm một chuyên gia có bằng cấp hoặc có kiến thức về lĩnh vực đó.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...