Tiểu sử của Kiều Công Tiễn .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Kiều Công Tiễn (? - 938)


Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Kiều Công Tiễn

938 Kiều Công Tiễn mất

Thân thế và sự nghiệp của Kiều Công Tiễn

Kiều Công Tiễn, vốn là danh tướng được tin cậy của Dương Đình Nghệ, là hào trưởng Phong Châu (Phú Thọ). Tuy nhiên sau đó Kiều Công Tiễn đã đắc ý sinh kiêu, âm mưu phản nghịch đã giết chết Dương Đình Nghệ, nắm lấy binh quyền, tự xưng là Tiết độ sứ.

Kiều Công Tiễn sợ bị Ngô Quyền trả thù nên năm 938 cho người sang cầu cứu quân Nam Hán mở đường cho quân Nam Hán sang xâm lược nước ta lần thứ hai.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org

Nhân vật cùng thời kỳ với Kiều Công Tiễn

Vạn Hạnh (938 - 1018)

Vạn Hạnh là một vị thiền sư có nhiều đóng góp trong việc mở ra triều đại nhà Lý, một trong những triều đại nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông quê ở châu Cổ Pháp (nay thuộcTừ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Nhân dân thường gọi...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết