Tiểu sử của Bà Triệu .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Bà Triệu (226 - 248)

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Bà Triệu

226 Bà Triệu được sinh ra
248 22 tuổi Khởi nghĩa Bà Triệu
248 22 tuổi Bà Triệu mất

Thân thế và sự nghiệp của Bà Triệu

Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, thuở nhỏ ba mẹ đều mất sớm, là em gái của Triệu Quốc Đạt - một hào trưởng lớn ở miền núi huyện Quan yên, thuộc quận Cửu Chân (huyện Yên Định, Thanh Hóa), bà là người có sức khỏe, có chí lớn và giàu mưu chí. Năm 19 tuổi, bà đã cùng anh trai tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa, mài gươm luyện võ, chuẩn bị khởi nghĩa.

Sau khi Triệu Quốc Đạt lâm bệnh qua đời. Các nghĩa binh tôn bà lên làm chủ. Khi ra trận, Bà mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi và được tôn là Nhụy Kiều tướng quân.

Sau khi cuộc khởi nghĩa chống lại quân Ngô bị đàn áp, bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền - Hậu Lộc - Thanh Hóa). Ở đây hiện vẫn còn lăng mộ Bà.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Nhân vật cùng thời kỳ với Bà Triệu

Bà Triệu (226 - 248)

Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, thuở nhỏ ba mẹ đều mất sớm, là em gái của Triệu Quốc Đạt - một hào trưởng lớn ở miền núi huyện Quan yên, thuộc quận Cửu Chân (huyện Yên Định, Thanh Hóa), bà là người có sức khỏe, có chí...

Sĩ Tiếp (137 - 226)

Sĩ Tiếp là thái thú cai trị đất Giao Chỉ (nay tương ứng với miền Bắc Việt Nam) vào thời Bắc thuộc từ năm 187 đến năm 226 (cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc). Ông được coi là một vị quan cai trị...

Triệu Thị Trinh (226 - 248)

Triệu Thị Trinh (còn có những tên gọi khác như Triệu Trinh Nương, Nàng Trinh hoặc là Bà Triệu) sinh trưởng tại làng Cẩm Trướng, huyện Quân Yên (cũng tức là huyện Quan Yên), quận Cửu Chân. Vào thời nhà Nguyễn, làng Cẩm Trướng thuộc xã Cẩm Trướng (còn có...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết