Nhân vật lịch sử

Phân loại theo từng thời kỳ lịch sử


*Hình ảnh nhân vật đôi khi chỉ mang tính chất minh hoạ

Hai Bà Trưng (40 - 43)

Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu (43 - 541)

Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế (541 - 602)

Bắc Thuộc Lần 3 (602 - 905)

Tự chủ (905 - 938)

Nhà Ngô (938 - 967)

Nhà Đinh (968 - 980)

Nhà Lý (1009 - 1225)

Nhà Trần (1225 - 1400)

Nhà Hồ (1400 - 1407)

Bắc Thuộc Lần 4 (1407 - 1427)

Nhà Hậu Lê (1428 - 1527)

Nhà Tây Sơn (1778 - 1802)

Nhà Nguyễn (1802 - 1945)

Kháng Chiến Chống Mỹ (1945 - 1975)

Nhân quả trong cuộc sống - The Law Of Cause and Effect

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...