Thời kỳ Nhà Nguyễn

1802 - 1945
Trong nửa thế khỉ thống trị, trên một đất nước xảy ra nhiều biến động lớn, nhà Nguyễn ra sức củng cố quyền thống trị, phục hồi kinh tế, chấn chỉnh văn hoá. Tuy nhiên, trong điều kiện của giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam, với tư tưởng bảo thủ, nhà Nguyễn không tạo ra được cơ sở cho một bước phát triển mới.
135 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1802 tới năm 1945 Hiển thị kết quả từ 81 đến 90

Khởi nghĩa Yên Thế

từ năm 1884 tới năm 1913

Trong nhữn năm cuối thế kỉ XIX, song song với các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương, còn có các cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân các địa phương trung du miền núi, nổi bật nhất...

Nhân dân làng xã ven Hải Phòng nổi dậy chống Pháp

từ tháng 10 năm 1883 tới tháng 11 năm 1883

Nhân dân các làng xã ven Hải Phòng nổi dậy chống đánh Pháp và bọn theo đạo làm tay sai cho Pháp. Nhiều đội nghĩa quân được thành lập. Nhiều trận phục kích, tấn công địch đã diễn ra trên...

Hiệp ước Quý Mùi (Hiệp ước Harmand)

ngày 25 tháng 8 năm 1883

Hiệp ước Quý Mùi hay còn gọi là Hiệp ước Harmand được ký kết vào ngày 25 tháng 8 năm 1883 tại kinh đô Huế giữa đại diện của Pháp là Harmand - Tổng ủy, đại diện ngoại giao cho...

Trung Quốc điều quân chuẩn bị tranh chấp Việt Nam với Pháp

tháng 8 năm 1882

Tháng 8/1882, vua Thanh hạ lệnh cho Du Khoan (quyền Tổng đốc Quảng Đông), Nghê Văn Uốt (Tuần phủ Quảng Tây), Lưu Trường Hiệu (Tổng đốc Vân Quý) điều quân thủy, bộ chia đóng ở các nơi hiểm yếu để...

HRiver đánh thành Hà Nội lần thứ hai, Hoàng Diệu tuẫn tiết

ngày 25 tháng 4 năm 1882

Năm 1873, sau khi chiếm được Nam Bộ, Pháp chuẩn bị tiến ra Bắc Bộ. Vua Tự Đức giao phó cho Hoàng Diệu làm Tổng đốc Hà Ninh, năm 1880. Ngay khi tới Hà Nội Hoàng Diệu đã chú tâm...

Tổng thống Pháp ký Sắc lệnh thành lập Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ

ngày 8 tháng 2 năm 1880

Ngày 8 tháng 2 năm 1880, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh thành lập Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ. Chức năng của Hội đồng: Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ chỉ có chức năng “Tư Vấn”. Hội đồng có...

Tổng thống Pháp ra sắc lệnh chính thức thành lập thành phố Sài Gòn

ngày 8 tháng 1 năm 1877

Ngày 8 tháng 1 năm 1877 tổng thống Pháp ra sắc lệnh chính thức thành lập thành phố Sài Gòn. Sắc lệnh này được ban hành ngày 16-5-1877. Thành phố Sài Gòn do một viên Đốc lý, 2 viên Phó...

Hiệp ước Giáp Tuất 1874

ngày 15 tháng 3 năm 1874

Hiệp ước Giáp Tuất 1874 là bản hiệp định thứ hai giữa triều Nguyễn và Pháp, được ký vào ngày 15 tháng 3 năm 1874 với đại diện của triều Nguyễn là Lê Tuấn - Chánh sứ toàn quyền đại...

Trận Cầu Giấy (Hà Nội) PGacniê bị giết

ngày 21 tháng 12 năm 1873

Theo lệnh của Hoàng Tá Viêm, Thống đốc quân thứ Tam Tuyên (Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang) và của Tôn Thất Thuyết, Tham tán quân thứ Tam Tuyên, Lưu Vĩnh Phúc đem quân đến mai phục ở khu Cầu...

Thực dân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất

ngày 20 tháng 11 năm 1873

Sau khi đã chiếm xong sáu tỉnh Nam Kỳ (6 /1867), thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị cho cuộc tấn công chinh phục toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Việc đánh ra miền Bắc chiếm Hà nội bắt đầu...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...