Thời kỳ Nhà Nguyễn

1802 - 1945
Trong nửa thế khỉ thống trị, trên một đất nước xảy ra nhiều biến động lớn, nhà Nguyễn ra sức củng cố quyền thống trị, phục hồi kinh tế, chấn chỉnh văn hoá. Tuy nhiên, trong điều kiện của giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam, với tư tưởng bảo thủ, nhà Nguyễn không tạo ra được cơ sở cho một bước phát triển mới.
135 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1802 tới năm 1945 Hiển thị kết quả từ 71 đến 80

Khởi nghĩa Bãi Sậy

tháng 9 năm 1885

Khởi nghĩa Bãi Sậy là một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo vào cuối thế kỷ 19 của nhân dân Việt Nam chống lại ách đô hộ của thực dân...

Tôn Thất Thuyết đem quân tấn công tòa Khâm sứ Pháp ở Huế, mở đầu phong trào Cần Vương

ngày 5 tháng 7 năm 1885

Đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 tháng 7-1885: Tôn Thất Thuyết cùng Trần Xuân Sọan chỉ huy Phấn nghĩa quân mở cuộc tấn công quyết liệt vào đồn Mang Cá, khu nhượng địa, khu sứ quán của thực dân...

Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương

năm 1885

Vào cuối thế kỷ XIX, triều đình phong kiến nhà Nguyễn lâm vào khủng hoảng, suy vong và trở thành miếng mồi ngon của các nước tư bản phương Tây đang khao khát thuộc địa. Ngày 01-09-1858, thực dân...

Phong trào Cần Vương

từ năm 1885 tới năm 1896

Khi cuộc phản công quân Pháp thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân Sở (Quảng Trị), Tại đây, ngày 13 tháng 07 năm 1885, ông nhân danh vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương", kêu gọi...

Khởi nghĩa Hương Khê

từ năm 1885 tới năm 1896

Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất, độc đáo nhất và kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX. Cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo với sự...

Trận Bắc Lệ

từ ngày 24 tháng 6 năm 1884

Khi quân Pháp đánh chiếm các tỉnh miền Bắc nước ta, dân Bắc Giang cùng với đồng bào cả nước nổi lên đánh lại chúng. Ngày 24-6-1884, trận Bắc Lệ xảy ra trong mưa bão, quân ta vây giặc trên...

Hiệp ước Patơnốt

ngày 6 tháng 6 năm 1884

Hiệp ước Patenôtre (Pa-tơ-nốt) hay còn gọi là Hiệp ước Giáp Thân 1884, là Hiệp ước cuối cùng nhà Nguyễn ký với thực dân Pháp vào ngày 6 tháng 6 năm 1884 tại kinh đô Huế gồm có 19 điều...

Đánh chiếm thành Tuyên

từ tháng 5 năm 1884 tới ngày 3 tháng 3 năm 1885

Cuộc vây đánh thành Tuyên diễn ra trong 4 tháng, Liên quân giành với địch từng thước đất. Tám lần bộc phá nổ đã khoét thủng tường thành, khiến quân địch hết sức hoang mang. Hơn 600 tên địch bị...

Tấn công thành Hưng Hóa

từ ngày 11 tháng 4 năm 1884 tới tháng 4 năm 1884

Một trong số ít trận đánh lớn do quân đội Pháp tổ chức tấn công, để hoàn thành gấp việc đánh chiếm Bắc Kỳ, nhằm thực hiện công cuộc cai trị và bảo hộ Việt Nam của chính phủ Pháp....

Pháp đánh thành Bắc Ninh

từ ngày 7 tháng 3 năm 1884 tới ngày 12 tháng 3 năm 1884

Trận Pháp đánh thành Bắc Ninh là một phần của cuộc chiến tranh Pháp-Việt 1858-1884 . Quân đội Pháp tổ chức tấn công nhằm hoàn thành gấp công cuộc thống trị và bảo hộ Việt Nam của chính phủ Pháp....Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...