Thời kỳ Nhà Nguyễn

1802 - 1945
Trong nửa thế khỉ thống trị, trên một đất nước xảy ra nhiều biến động lớn, nhà Nguyễn ra sức củng cố quyền thống trị, phục hồi kinh tế, chấn chỉnh văn hoá. Tuy nhiên, trong điều kiện của giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam, với tư tưởng bảo thủ, nhà Nguyễn không tạo ra được cơ sở cho một bước phát triển mới.
135 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1802 tới năm 1945 Hiển thị kết quả từ 41 đến 50

Cuộc bãi công của công nhân Ba Son

từ ngày 04 tháng 08 năm 1925 tới ngày 12 tháng 08 năm 1925

Cuộc đấu tranh của hơn một nghìn công nhân xưởng sửa chữa tàu thuỷ Ba Son (Sài Gòn) do Tôn Đức Thắng lãnh đạo, kéo dài tám ngày (4 - 12.8.1925)....

Thành lập Hội Phục Việt

ngày 14 tháng 7 năm 1925

Vào đúng ngày thực dân Pháp mở hội “Chính trung” (tức là ngày quốc khánh nước Pháp), một số chiến sĩ yêu nước trung kiên của tổ chức Việt Nam nghĩa đoàn (như Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai) cùng...

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

tháng 6 năm 1925

Từ đầu năm 1925, trên cơ sở những hội viên trung kiên của Tâm tâm xã, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập “Nhóm bí mật” trong đó có 5 đảng viên cộng sản dự bị và 2 đoàn viên thanh...

2500 công nhân nhà máy sợi Nam Định bãi công

ngày 30 tháng 4 năm 1925

Hoà chung với khí thế đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX, công nhân Nam Định ngay từ thời kỳ đầu cũng đã tự tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chống lại sự...

Thành lập Việt Nam nghĩa đoàn

ngày 25 tháng 1 năm 1925

Việt Nam Nghĩa Đoàn là tổ chức của một nhóm 17 người mà nòng cốt là những sinh viên yêu nước của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (trong đó có Tôn Quang Phiệt, Đặng Thai Mai…) được thành...

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc)

ngày 11 tháng 11 năm 1924

Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc được bố trí trong phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô do Bôrôđin dẫn đầu tới Quảng Châu giúp Chính phủ Dân quốc của Tôn Dật...

Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Đông Dương tại Sa Diện

ngày 19 tháng 6 năm 1924

Nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế cũng như sự câu kết về chính trị với các nước láng giềng của Đông Dương, đặc biệt là với các địa bàn có phong trào yêu nước của người Việt Nam...

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản họp tại Mátxcơva

ngày 17 tháng 6 năm 1924

Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản với tư cách là đại biểu tư vấn. Đại hội họp tại cung Anđrâyépxki trong Điện Kremli (Mátxcơva) với sự tham gia của 504 đại biểu...

Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân

tháng 10 năm 1923

Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời nước Pháp sang Matxcơva (Liên Xô) dự Hội nghị Quốc tế Nông Dân. Hội nghị diễn ra vào tháng 10 -1923 và Nguyễn Ái Quốc được bầu vào ban chấp hành hội....

Thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã tại Quảng Châu Trung Quốc

năm 1923

Năm 1923, tại Quảng Châu, Trung Quốc do bất đồng với tư tưởng bảo thủ của cánh già trong Việt Nam Quang phục Hội, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hồng Thái... đã thành lập Tâm Tâm Xã với...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...