Thời kỳ Nhà Nguyễn

1802 - 1945
Trong nửa thế khỉ thống trị, trên một đất nước xảy ra nhiều biến động lớn, nhà Nguyễn ra sức củng cố quyền thống trị, phục hồi kinh tế, chấn chỉnh văn hoá. Tuy nhiên, trong điều kiện của giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam, với tư tưởng bảo thủ, nhà Nguyễn không tạo ra được cơ sở cho một bước phát triển mới.
135 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1802 tới năm 1945 Hiển thị kết quả từ 11 đến 20

Binh biến Đô Lương

từ ngày 13 tháng 01 năm 1941 tới ngày 13 tháng 01 năm 1941

Năm 1941, Đội Cung cùng với 50 anh em binh lính Đô Lương nổi dậy đánh chiếm các đồn Chợ Rạng, Đô Lương, rồi tiến về Vinh định phối hợp với binh lính ở đây với mục đích chiếm trại...

Cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương

ngày 13 tháng 1 năm 1941

Từ đầu năm 1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào cách mạng của quần chúng ngày càng lan rộng và có ảnh hưởng đến tinh thần các binh lính người Việt trong quân đội...

Khởi nghĩa Nam Kỳ

ngày 23 tháng 11 năm 1940

Tháng 6 năm 1940, nước Pháp bị quân đội Đức Quốc xã xâm lược và chiếm đóng. Nhân cơ hội này, tháng 9 năm đó, đế quốc Nhật Bản xâm lược bán đảo Đông Dương từ tay Pháp. Từ đây,...

Khởi nghĩa Bắc Sơn

ngày 27 tháng 9 năm 1940

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút lui qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam...

Pháp ký hiệp ước thỏa thuận cho phát xít Nhật sử dụng lãnh thổ Bắc Kỳ vào những mục đích quân sự Nhật đưa quân vào Đông Dương

ngày 22 tháng 9 năm 1940

Chiều ngày 30-8-1940, tướng Nishihara đã gặp và yêu cầu Toàn quyền Đông Dương Đờcu thực hiện điều khoản cuối cùng của bản hiệp ước vừa ký ở Tôkiô về việc ký tiếp một thỏa ước về quân sự, đồng...

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

từ ngày 6 tháng 11 năm 1939 tới ngày 8 tháng 11 năm 1939

Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan, mở màn cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở Đông Dương, thực dân Pháp ra sức vơ vét của cải, tiền bạc, sức người để phục vụ cho chiến...

Đảng Cộng sản Đông Dương ra “Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối cách mạng”

ngày 28 tháng 3 năm 1939

Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nước ngày càng nghiêm trọng, bản Tuyên ngôn kêu gọi toàn dân hãy thống nhất hành động, tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đấu tranh đòi quyền tự...

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

ngày 1 tháng 1 năm 1939

Ngày 1-1-1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. Ngày 3-9-1939, Anh-Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đây là cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc giữa các lực lượng Đồng Minh và...

Phong trào “Đón Gôđa”

ngày 1 tháng 1 năm 1937

Trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp phải cử một phái đoàn do Giuyxtanh Gôđa (Justin Godart) dẫn đầu sang Đông Dương để điều...

THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ngày 26 tháng 3 năm 1931

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện....Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...