Thời kỳ Nhà Nguyễn

1802 - 1945
Trong nửa thế khỉ thống trị, trên một đất nước xảy ra nhiều biến động lớn, nhà Nguyễn ra sức củng cố quyền thống trị, phục hồi kinh tế, chấn chỉnh văn hoá. Tuy nhiên, trong điều kiện của giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam, với tư tưởng bảo thủ, nhà Nguyễn không tạo ra được cơ sở cho một bước phát triển mới.
135 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1802 tới năm 1945 Hiển thị kết quả từ 131 đến 135

Khởi nghĩa Phan Bá Vành

từ năm 1821 tới năm 1827

Khởi nghĩa Phan Bá Vành là cuộc khởi nghĩa nông dân ở Sơn Nam Hạ thời vua Minh Mạng, nhà Nguyễn nhằm chống lại đường lối cai trị của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ 19 trong lịch sử...

Minh Mạng lên ngôi Hoàng Đế

tháng 1 năm 1820

Đầu năm 1820, vua Gia Long mất. Tháng giêng năm Canh Thìn (1820), Nguyễn Phúc Đảm lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Minh Mạng. Trong thời gian ở ngôi, nhà vua đã có nhiều cải cách quan trọng: cho...

Ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ

năm 1815

Hoàng Việt luật lệ hay còn được biết đến với tên Hoàng triều luật lệ, Quốc triều điều luật, Nguyễn triều hình luật, bộ luật Gia Long là bộ luật chính thức của Việt Nam thời đầu nhà Nguyễn do...

Gia Long đặt quốc hiệu là Việt Nam

tháng 3 năm 1804

Quốc hiệu Việt Nam chính thức xuất hiện vào thời nhà Nguyễn. Vua Gia Long đã đề nghị nhà Thanh công nhận quốc hiệu Nam Việt, với lý lẽ rằng "Nam" có ý nghĩa "An Nam" còn "Việt" có ý...

Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Đá Vách Quảng Ngãi

từ năm 1803 tới năm 1883

Phong trào nổi dậy ở Đá Vách (1803 - 1883) là tên gọi một loạt nhiều cuộc nổi dậy của người dân tộc thiểu số ở khu vực Quảng Ngãi, Việt Nam. Phong trào kéo dài từ buổi đầu...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...