Thời kỳ Nhà Nguyễn

1802 - 1945
Trong nửa thế khỉ thống trị, trên một đất nước xảy ra nhiều biến động lớn, nhà Nguyễn ra sức củng cố quyền thống trị, phục hồi kinh tế, chấn chỉnh văn hoá. Tuy nhiên, trong điều kiện của giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Việt Nam, với tư tưởng bảo thủ, nhà Nguyễn không tạo ra được cơ sở cho một bước phát triển mới.
135 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1802 tới năm 1945 Hiển thị kết quả từ 91 đến 100

Nguyễn Trường Tộ đề cử hai phương sách chống Pháp

tháng 11 năm 1870

Nguyễn Trường Tộ, giáo dân người Nghệ An, đề nghị hai phương sách tối mật để chống Pháp: 1- Cử người vào Gia Định để vừa dò xét Pháp, vừa dùng kế “thuyết khách” sao cho Pháp trả lại 6 tỉnh,...

Triều đình Huế gởi thư cho Soái phủ Pháp ở Gia Định xin Pháp trả lại 6 tỉnh Nam Kỳ

tháng 10 năm 1870

Lợi dụng cuộc chiến tranh Pháp - Phổ, triều đình Huế viết thư gửi Soái phủ Pháp ở Gia Định để xin Pháp trả lại 6 tỉnh Nam Kỳ. Soái phủ Pháp chỉ viết thư đáp lễ chứ không hề...

Ngày sinh của VILê-nin

ngày 22 tháng 4 năm 1870

Via-đi-mia I-lích Lê-nin sinh ngày 24-4-1870 tại thành phố Xim-biếc (ngày nay là U-li-a-nốp-xcơ), Lê-nin sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức Nga tiến bộ. Cha của Lê-nin là ông I-lia Ni-cô-lai ê-vích là một nhà...

Triều đình ra lệnh giám sát chặt chẽ hoạt động của các giáo sĩ phương Tây

tháng 1 năm 1868

Triều đình ra lệnh cho các nơi, nhất là ở các cửa biển, phải theo doõi, giám sát chặt chẽ các giáo sĩ phương Tây mới sang, cấm không được để cho bọn này lẻn trốn đến ẩn nấu ở...

Pháp tuyên bố toàn bộ 6 tỉnh Nam Kỳ là lãnh địa của Pháp

ngày 25 tháng 6 năm 1867

Tháng 6 năm 1867, đương lúc Phan Thanh Giản giữ chức Kinh lược sứ Nam Kỳ và Tổng đốc Vĩnh Long, thì nhận được tối hậu thư của tên thực dân De Lagrandière, buộc ông phải nhường luôn ba tỉnh...

Khởi nghĩa Bảy Thưa chống Pháp ở An Giang

từ năm 1867 tới năm 1873

Khởi nghĩa Bảy Thưa (1867 - 1873) tại An Giang là cuộc kháng Pháp của nhân dân Nam kỳ do Chánh Quản cơ Trần Văn Thành làm thủ lĩnh. Sau khi quân Pháp tiến hành chiếm đóng các đồn thành...

Loạn chày vôi đời vua Tự Đức

ngày 16 tháng 9 năm 1866

Loạn chày vôi hoặc Giặc chày vôi là cuộc khởi nghĩa do Đoàn Hữu Trưng (còn gọi Đoàn Trưng) khởi xướng vào 16.9.1866. Có thể gọi là một cuộc đảo chính lần thứ ba dưới triều vua Tự Đức....

Pháp đòi triều đình Huế giao cả ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ cho Pháp

tháng 4 năm 1866

Pháp cử phái viên đi tàu ra cửa Thuận An đưa thư đòi triều đình Huế phải giao nốt ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên cho chúng, và hứa nếu được như vậy, chúng sẽ không đòi số...

Triều đình ra lệnh cấm nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ chiêu mộ nghĩa binh chống Pháp

tháng 2 năm 1865

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình Huế lại tiếp tiếp tục sai lầm khi dùng chính sách ngoại giao nhằm lấy lại ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, thái độ ôn hòa của triều Nguyễn trong vấn đề...

Cuộc bạo động diễn ra ở kinh thành Huế để phản đối việc triều đình ký hòa ước với Pháp

tháng 8 năm 1864

Cuộc vận động bạo động này được tiến hành từ tháng 7-1864. Cuộc bạo động diễn ra tại kinh thành Huế nhằm giết khâm sứ Pháp cùng Phan Thanh Giản, Trần Tiễn Thành và đàn áp các giáo dân xung...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...