Thời kỳ Nhà Lý

1009 - 1225
Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Cuối năm 1009 Lê Long Đĩnh qua đời. Tiều thần chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đạo Cam Mộc, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long.
11 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1009 tới năm 1225 Hiển thị kết quả từ 11 đến 11

Lý Thái Tổ dời đô về Đại la, đổi tên thành Thăng Long

năm 1010

Cuối năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập. Năm 1010 Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, ông ban hành chiếu dời đô để chuyển kinh đô nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...