Thời kỳ Kháng Chiến Chống Mỹ

1945 - 1975
Trong hơn năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, cách mạng đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, có giải quyết đuôc thì thành quả Cách Mạng Tháng Tám mới được giữ vững và phát huy. Xây dựng chính quyền cách mạng, diệt giặc đói, giặc dốt, khắc phục khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta.
61 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1945 tới năm 1975 Hiển thị kết quả từ 31 đến 40

Trận Bản Kéo

ngày 17 tháng 3 năm 1954

Trận Bản Kéo, hay chính xác hơn là Vụ binh biến ở Bản Kéo, là sự kiện quan trọng cuối cùng trong giai đoạn 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ. Sự kiện này diễn ra ngày 17 tháng 3...

Trận đồi Độc Lập

từ ngày 14 tháng 3 năm 1954 tới ngày 15 tháng 3 năm 1954

Trận Đồi Độc Lập là trận đánh diễn ra tại ngọn đồi cùng tên trong giai đoạn 1 của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là trận đánh thứ 2 của chiến dịch, diễn từ đêm 14-3 đến rạng sáng...

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

từ ngày 13 tháng 3 năm 1954 tới ngày 7 tháng 5 năm 1954

Từ cuối tháng 9-1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, giữ vững quyền chủ động, đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng...

Trận Him Lam

ngày 13 tháng 3 năm 1954

Trận Him Lam là trận đánh mở màn ngày 13 tháng 3 năm 1954 trong chiến dịch Điện Biên Phủ - Cuộc đối đầu quyết định giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội viễn chinh Pháp trong...

Chiến dịch Hạ Lào

từ ngày 31 tháng 1 năm 1954 tới tháng 4 năm 1954

Trong kế hoạch Đông Xuân 1953-1954, QĐNDVN chủ trương đưa một trung đoàn của Đại đoàn 325 thọc sâu xuống Hạ Lào, tạo thêm cho Pháp một bất ngờ nữa, đồng thời mở ra một địa bàn cho chủ lực...

Chiến dịch Bắc Tây Nguyên

từ ngày 21 tháng 1 năm 1954 tới ngày 5 tháng 2 năm 1954

Từ Hè - Thu năm 1953, Nava (Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương) liên tiếp mở những cuộc hành quân càn quét dữ dội trong các vùng quân Pháp chiếm đóng như ở Bắc Bộ, Bình...

Chiến dịch Trung Lào

ngày 21 tháng 12 năm 1953

Nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một bộ phận đất đai, phối hợp với các chiến trường, Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo sử dụng các trung đoàn bộ binh 66, 101, 18, 280 và 120 bộ đội...

Chiến dịch Tây Bắc

từ ngày 14 tháng 10 năm 1952 tới ngày 10 tháng 12 năm 1952

Tây Bắc là một vùng chiến lược quan trọng và là nơi hiểm yếu. Ở đây quân Pháp có thể uy hiếp căn cứ Việt Bắc và che trở cho Thượng Lào. Nhưng lực lượng quân Pháp ở đây lại...

Đại hội hợp nhất mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt

từ ngày 3 tháng 3 năm 1951 tới ngày 7 tháng 3 năm 1951

Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh- Liên Việt được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 7- 3-1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội đã thông qua Nghị quyết thống nhất hai...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương

từ ngày 11 tháng 2 năm 1951 tới ngày 19 tháng 2 năm 1951

Đại hội được tiến hành tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang. Đến dự có 158 đại biểu chính thức và 53 dự khuyết, thay mặt cho trên 76 vạn Đảng viên. Tại Đại hội, sau lời...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...