Thời kỳ Kháng Chiến Chống Mỹ

1945 - 1975
Trong hơn năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, cách mạng đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, có giải quyết đuôc thì thành quả Cách Mạng Tháng Tám mới được giữ vững và phát huy. Xây dựng chính quyền cách mạng, diệt giặc đói, giặc dốt, khắc phục khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản, bảo vệ chính quyền là những nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta.
61 sự kiện sự kiện diễn ra trong giai đoạn lịch sử từ năm 1945 tới năm 1975 Hiển thị kết quả từ 1 đến 10

Chiến dịch Đường 14-Phước Long

từ ngày 13 tháng 12 năm 1974 tới ngày 6 tháng 1 năm 1975

Chiến dịch đường 14-Phước Long là trận đụng độ quân sự lớn giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân lực Việt Nam Cộng hòa diễn ra trên địa bàn tỉnh Phước Long trong chiến tranh Việt Nam, kết...

Hải Chiến Hoàng Sa

ngày 19 tháng 1 năm 1974

Ngày 19.1.1974, Trung Quốc xua quân xuống cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa lúc bấy giờ đang thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Trong hoàn cảnh có nhiều bất lợi, các quân nhân Việt Nam vẫn nổ súng...

Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không"

từ ngày 18 tháng 12 năm 1972 tới ngày 29 tháng 12 năm 1972

Ngày 17.12.1972, Mỹ mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng, Chiến dịch mang tên Linebacker II hay còn là chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không". Trong 12 ngày đêm, từ 18.12 đến 29.12.1972,...

Chiến dịch phòng ngự Quảng Trị

từ ngày 28 tháng 6 năm 1972 tới ngày 31 tháng 1 năm 1973

Diễn ra từ ngày 28.6.1972 đến ngày 31.1.1973, chiến dịch phòng ngự Quảng Trị là chiến dịch phòng ngự của quân giải phóng (QGP)miền Nam Việt Nam tại thị xã Quảng Trị (nay là tỉnh Quảng Trị) và vùng ven,...

Chiến dịch đồng bằng sông Cửu Long

từ ngày 10 tháng 6 năm 1972 tới ngày 10 tháng 9 năm 1972

Chiến dịch đồng bằng song Cửu Long diễn ra từ ngày 10.6 đến ngày 10.9.1972. Đây là chiến dịch tiến công tổng hợp của quân và dân miền trung Nam Bộ (khu VIII),diễn ra trên địa bàn phía nam –...

Chiến dịch Bắc Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ

từ ngày 30 tháng 3 năm 1972 tới ngày 5 tháng 6 năm 1972

Chiến dịch Bắc Tây Nguyên 1972 là một chiến dịch tiến công của các lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam /Quân giải phóng miền Nam vào Quân lực Việt Nam Cộng hòa diễn ra tại Bắc Tây...

Chiến dịch Trị - Thiên

từ ngày 30 tháng 3 năm 1972 tới ngày 27 tháng 6 năm 1972

Chiến dịch Trị - Thiên diễn ra từ ngày 30.3 đến 27.6.1972, là chiến dịch tiến công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) vào tuyến phòng thủ kiên cố của quân Việt Nam cộng hòa (VNCH)tại 2...

Chiến dịch Nguyễn Huệ

từ ngày 4 tháng 1 năm 1972 tới ngày 19 tháng 1 năm 1973

Chiến dịch Nguyễn Huệ là chiến dịch quân sự do Quân Giải phóng Miền Nam (QGP) và Quân đội Nhân Dân Việt Nam (QĐNDVN) tiến hành năm 1972, trong Chiến tranh Việt Nam, tại miền Đông Nam Bộ. Đây là...

Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào

từ ngày 30 tháng 1 năm 1971 tới ngày 23 tháng 3 năm 1971

Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào hay còn được gọi với cái tên "Chiến dịch Lam Sơn 719" là một chiến dịch trong Chiến tranh Việt Nam, do Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) thực hiện với sự...

Trận Tà Mây - Làng Vây

từ ngày 6 tháng 2 năm 1968 tới ngày 7 tháng 2 năm 1968

Trận Tà Mây - Làng Vây là một trận đánh then chốt trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), diễn ra vào đêm ngày 6.2, rạng sáng7.2.1968. Đây là trận đánh...Link Tài Trợ - Sponsored Links

Đang cập nhật...