Thông tin địa điểm Thành Tây Đô .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Thành Tây Đô

Toàn cảnh di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Diễn biễn lịch sử

Năm 1397, Hồ Quý Ly một quyền thần của nhà Trần cho xây dựng thành Tây Đô. Thành xây trên địa phận hai thôn Tây Giai, Xuân Giai nay thuộc xã Vĩnh Tiến và thôn Đông Môn nay thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Nhà Mạc sụp đổ (1592 - ?)

Mạc Đăng Dung tuy giành được ngôi vua nhưng lực lượng ủng hộ nhà Lê còn rất mạnh. Năm 1529, một võ tướng cũ của nhà Lê là Nguyễn Kim không thần phục nhà Mạc, bỏ chạy vào miền núi Thanh Hoá và sang Ai Lao (Lào), tập hợp lực...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết