Thư Viện Lịch Sử Việt Nam

Tìm về cội nguồn dân tộc

Giới thiệu Thư Viện Lịch Sử Trang Thư Viện Lịch Sử Việt Nam được xây dựng với mục đích tạo ra một nơi hiển thị trực quan sinh động các thông tin về lịch sử. Giúp người xem ngoài đọc hiểu các thông tin lịch sử cơ bản, còn có thể gắn kết Sự Kiện - Nhân Vật - Địa Điểm lại cùng nhau Các thời kỳ lịch sử Hai Bà Trưng (40 - 43) Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu (43 - 541) Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế (541 - 602) Bắc Thuộc Lần 3 (602 - 905) Tự chủ (905 - 938) Nhà Ngô (938 - 967) Nhà Đinh (968 - 980) Nhà Lý (1009 - 1225) Nhà Trần (1225 - 1400) Nhà Hồ (1400 - 1407) Bắc Thuộc Lần 4 (1407 - 1427) Nhà Hậu Lê (1428 - 1527) Nhà Tây Sơn (1778 - 1802) Nhà Nguyễn (1802 - 1945) Kháng Chiến Chống Mỹ (1945 - 1975)
Thư Viện Lịch Sử Trang chủ Sản phẩm khác Ôn Thi Đại Học Gia Sư IELTS Online Phương Trình Hoá Học Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Giáo Dục Sáng Tạo Be Ready Academy Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo Nguyễn Huệ Sự kiện tiêu biểu Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh Địa điểm tiêu biểu Sông Bạch Đằng Khe Sanh